بازدهی هفته

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به رقم 2 میلیون و 38 هزار و 875 واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 17 هزار و 166 واحد پایین‌تر ایستاد و بازدهی هفته شاخص بورس منفی 0.83 درصد شد.

شاخص هم وزن نیز در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 3 هزار و 372 واحد بالاتر ایستاد و بازدهی مثبت 0.48 درصدی را ثبت کرد.

020824

افت ارزش معاملات خرد سهام

در این هفته، میانگین ارزش معاملات بازار سهام 54 هزار و 698 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین 0.68 درصد افزایش یافته است. میانگین ارزش معاملات خرد بورس نیز 3 هزار و 927 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 4 هزار و 417 میلیاردی هفته پیشین، کاهش 11 درصدی داشته است.

کاهش میانگین هفتگی ارزش صف‌های فروش

میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 303 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین 117 میلیارد تومان کمتر بود و افت 28 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته 354 میلیارد تومان بود که در روز ‌‌‌چهارشنبه ثبت شد و کمترین رقم 196 میلیارد تومان بود که در روز دو‌شنبه ثبت شد.

ریزش میانگین هفتگی ارزش صف‌های خرید

میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر 151 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 77 میلیارد تومان کمتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید 34 درصد کاهش یافته است. بالاترین رقم هفته 193 میلیارد تومان بود و در روز دو‌‌شنبه ثبت شد. پایین‌ترین رقم به روز سه‌شنبه برمی‌گردد که 83 میلیارد تومان بود.

خروج سرمایه حقیقی

در اولین روز معاملاتی هفته، 181 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. روز یکشنبه نیز یک میلیارد تومان وارد شد. روز دوشنبه 12 میلیارد تومان خارج شد و در روز سه‌شنبه 310 میلیون تومان خارج شد.

در آخرین روز معاملاتی هفته نیز 102 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.

در مجموع کل هفته 604 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 121 میلیارد تومان بود.