شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با رشد 4 هزار و 445 واحد در رقم 690 هزار و 423 واحدی ایستاد.

شاخص کل فرابورس با افزایش 105 واحدی به رقم 25 هزار و 249 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با رشد هزار و 373 واحد به سطح 123 هزار و 904 واحد رسید.

خروج سرمایه از بورس

روز چهارشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای شانزدهمین روز متوالی منفی شد و 67 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.

امروز نماد شستا بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 14 میلیارد تومان بود. پس از شستا، نمادهای ثفارس، دسبحان، فملی و دی بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای کمینا، شاروم، وحافظ و پارسان تعلق داشت.

020719

نمادهای اثرگذار بر شاخص‌ بورس و فرابورس

امروز پارسان، شپنا و وغدیر نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در مقابل فولاد، وتجارت و سدشت از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای بپاس، خاور و انتخاب بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای وسپهر، زاگرس و هرمز بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل فرابورس داشتند.

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد خگستر بیشترین تراکنش را داشت و شستا و تکاردان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز دی، خاور و شاروم بیشترین تراکنش را داشتند.

ارزش معاملات سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 11 هزار و 826 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 4 هزار و 910 میلیارد تومان بود که 42 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.

ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 9 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 3 هزار و 211 میلیارد تومان رسید.

020719

نمادهای پرمعامله بورس تهران

در معاملات امروز نماد وبملت بیشترین ارزش معاملات  بازار سهام  را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 86 میلیارد تومان بود.

پس از بانک ملت، خگستر بیشترین ارزش معاملات را داشت و ثفارس رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد ثامان و شستا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام دی با تعداد 309 میلیون و 30 هزار و 246 سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد خودرو و کرمان نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس

در معاملات چهارشنبه، 51 نماد صف خرید داشتند و 57 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد یک درصدی نسبت به روز کاری قبل به 182 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 9 درصدی به 316 میلیارد تومان رسید.

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

020719